Lege-oharra

Lege-oharra

Datu pertsonalen eta hauen zirkulazio askeaz tratamenduaz diharduen, eta 95/46/CE Direktiba (datuen babeserako araudi orokorra) indargabetzen duen 2016ko apirilaren 27ko EUROPAKO PARLAMENTUKO ETA KONTSEILUKO 2016/679 ERREGULAMENDUAREN (UE) arabera, IFK Q3166007I duen NAFARROAKO FISIOTERAPEUTEN ELKARGO OFIZIALAK zera jakin arazten dio ERABILTZAILEARI: WEB KONTAKTOAK deitutako karaktere pertsonala duten datuen fitxategi bat dagoela, DBEOean (Datuen Babeserako Erregistro Ofiziala) inskribaturik dagoena, bere erabiltzaileekin duen harremana kudeatzeko.

KARKATERE PERTSONAL DUTEN DATUEN ERREGISTRO ETA BIDALKETA.

Karaktere pertsonala duten datuen bidalketa derrigorrezkoa da NFEOren zerbitzuen berri jasotzeko eta harremana mantentzeko.

Eskatutako datuak ez emateak edo datuen babeserako politika hau ez onartzeak NFEOren Zerbiztuetan suskribatzeko, erregistratzeko edo informazioa jasotzeko galarazten du.

Datu pertsonalen eta hauen zirkulazio askeaz tratamenduaz diharduen 2016ko apirilaren 27ko EUROPAKO PARLAMENTUKO ETA KONTSEILUKO 2016/679 ERREGULAMENDUAREN (UE) arabera, bidalitako datu pertsonalak egoitza Arcadio María Larraona kalean 1, 2. solairua, 31008 Iruñea (Nafarroa, Espainia) NFEOrena den fitxategi batean sartuak izango direla, DPBEak arautzen dituen segurtasun neurri guztiak beteta.

EMANDAKO DATUEN ZEHAZTASUNA ETA EGIATASUNA

Informazioa NFEOra bidaltzen duen erabiltzailea bidalitako datuen zehaztasunaren eta egiatasunaren arduradun bakarra da, honetaz NFEOk inolako erantzukizunik ez baitu.

Edonola, erabiltzaileek emandako datu pertsonalen zehaztasuna, egiatasuna eta gaurkotasuna bermatzen dute, eta behar den bezala aktualizatzera konprometitzen dira.

Erabiltzaileak NFEOrekin egingo duen komunikazioen berri osoa eta egokia ematea onartzen du. NFEOk ez du bere gain hartzen berak ez sortutako informazioen egiatasunaren ardura ezta ere beste iturri batetik datozenenak, eta horrexegatik informazio fori erabiltzeagatik sor daiteken kale hipotetikoaz ez du ardurarik hartzen.

NFEO kargugabetu egiten da erabiltzaileak NFEOk ez sortutako informazioa erabiltzean bertan ager daiteken edozein errakuntza, akats edo utziketagatik jasan dezaken edozein kalte edo galeraren aurrean.

XEDEAK.

Datu bilketaren xedeak NFEOri egindako kontsulten kudeaketa da, informazioa eskatzen dutenei emandako arreta naroa izan dadin.

BESTEEI DATUAK LAGATZEA.

NFEOk ez du inolaz ere erabiltzaileen daturik besteei utziko. Hala ere, inolako entitateri utziak izango balira, bilketa baino lehen informazioa emango litzateke pertsonaren onespen zehatza eskatuz.

SARBIDE, ZUZENKETA, EZEZTAPEN ETA OPOSIZIO ESKUBIDEEN GAUZATZEA.

Zure komunikazioak zuzendu eta sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta oposizio eskubideen gauza ditzakezu, posta zertifikatuaz, NAFARROAKO FISIOTERAPEUTEN ELKARGO OFIZIALera bidaliz, Arcadio María Larraona kalea 1, 2. solairua, 31008 Iruñea (NAFARROA, ESPAINIA). Aipatutako eskubideak gauzatzeko eta DPEO betez, beharrezkoa da NFEOren aurrean zure nortasuna egiaztatzea Zuzenbidean onargarria den edozein baliabidez.

ONARPENA ETA ONESPENA.

Erabiltzaileak karaktere pertsonala duten datuen babesaren baldintzez informatua izan dela adierazten du, NFEOk bai forman bai xedeetan Datu Pertsonalen Babeserako Politika honetan argitzen diren, egingo duen beraien tratamendu automatizatua onartzen duelarik.

www.cofn.net Webaren jabea NAFARROAKO FISIOTERAPEUTEN ELKARGO OFIZIALA da, egoitza Arcadio María Larraona kalea 1, 2. solairua, 31008 Iruñea (NAFARROA) delakoan duena. info@cofn.net. Telefonoa: 948 174 806

Lege-ohar honek IFK Q3166007I duen NFEOren www.cofn.net Web orriaren erabilera arautzen du.

LEGERIA: orokorrean, NFEOren etaWeb orri honetako bere zerbitzu telematikoen arteko harremanak espainiar legeriaren eta jurisdikzioaren menpe daude.

ERABILERA ETA ERABILTZAILEEN SARBIDEA: Erabiltzailea informatua dago eta web honetan sartzeak ez duela NFEOrekiko edo orokorrean bere kolegiatuekiko, elkarteekiko edo laguntzaileekiko inolako harreman komertzialen hasiera suposatzen onartzen du.

JABEGO INTELEKTUAL ETA INDUSTRIALA: Web orriaren edukiaren, diseinu grafikoaren eta kodeen jabego intelektualaren eskubideak NFEOrenak dira, eta beraz guztiz debekatuta dago Web orriaren edukien erreprodukzioa, distribuzioa, komunikazio publikoa, aldaketa edo berarekin egin daiteken edozein ekintza, ezta iturriak aipatuta, Nafarroako Fisioterapeuten Elkargo Ofizialaren idatzizko onespenaz salbu.

Komunikazio honek www.cofn.net web orrira sartzen diren Interneteko erabiltzaileak bete behar dituzten Erabilera Baldintzak ezartzen ditu. Halaber, domeinuaz, orriaz eta bere edukiez eta elementuez dauden jabego intelektual eskubideez eta besteez informatzen da.

Aipatutako orriarekiko sarrerak eta bere edukien eta elementuen erabilerak erabiltzaileak hemen aipatzen diren Erabilera Baldintzak onartzen dituela suposatzen dute.

Nafarroako Fisioterapeuten Elkargo Ofiziala da domeinuaren eta cofn.net orriaren eta bere eduki eta elementu guztien jabe eta administratzailea. Harreman bideak ondokoak dira:

Egoitza soziala: Arcadio María Larraona kalean 1, 2. solairua, 31008 Iruñea (Nafarroa, Espainia)

Telefono: 948 174 806

Posta elektronikoa: info@cofn.net

 

Erabiltzaileak info@cofn.net domeinu eta orria osatzen duten multimedia edota ikus-entzuneko material eta produktu, sormen, informazio, eduki eta beste elementu guztiekiko (hauen barne eta baita horien hautaketa, egitura eta ordenazioaren emaitza ere) jabego intelektual, industrial eta beste eskubide guztiaz Nafarroako Fisioterapeuten Elkargo Ofizialaren jabetasuna daki, onartzen du eta ezagutzen du. Esateko eta ez mugatzeko, aipatutako jabegoak zer ikusia du testuekin, mezuekin, grafikoekin, marrazkiekin, doinu edota irudi artxiboekin, argazkiekin, grabazioekin, irrati eta telebista saioekin, softwarekin, logotipoekin, botoiekin, bannerekin, jokuekin, ikesketekin eta konkurtsoekin, halaber bere elementu guztiekin.

Erabiltzaileei aipatutako orria osatzen duten erabilera pertsonal eta pribatua onartzen zaie, beren zerbitzu eta informazio xedeen arabera, erabiltzaileak edukien eta elementuen erabilera zilegia, fede onekoa eta zintzoa egingo duelaren konpromisoa hartzen duelarik, erabiltzailea arduradun bakarra gertatzen delarik hauen legez kontrako edo iruzurrezko erabilera egingo balu.

Erabiltzaileak Nafarroako Fisioterapeuten Elkargo Ofizialak ez duela orriaren inolako edukiaz edo zerbitzuaz eskubiderik ematen edo transferitzen ontzat ematen eta onartzen du.

Edozein bide elektroniko, mekaniko edo besteren bitartez, egin daiteken orriaren elementuen edo eduki osoaren ala partzialaren, edozein erreprodukzio, transmisio, adaptazio, itzulpen, aldaketa, komunikazio publiko edo beste edozein esplotazio, komertziala ala ez, zehazki eta estriktoki debekatua dago, aldez aurretiko idatzizko onespenik ez badago.

Nafarroako Fisioterapeuten Elkargo Ofizialak Erabilera Baldintza hauetan agertzen ez den edozein eskubide ere zehazki erreserbatzen du.

Erabiltzailearen eskubide hauen edozein arau-haustek prozedura judizial zibil edo penalari hasiera eman diezaioke. Sortu daitezken liskarrak Espainiako Zuzenbideaz soilik begiratuko dira, Nafarroako Epaitegiak izango direla konpetentzia dun bakarrak.

Nafarroako Fisioterapeuten Elkargo Ofiziala ez da arduradun egiten, ez zeharka ez zuzenean, web orri honetan ager daitezken edozein zerbitzu, eduki edo elementu motaren kalitateaz, egiatasunaz edo zuzentasunaz dela eta sor daitezken erreklamazioetaz.

Nafarroako Fisioterapeuten Elkargo Ofizialak ez du inolako ardurarik hartzen bere web domeinuaren edukien eta honetatik kanpo dauden edukien arteko loturengatik. Lotura edo izendapen hauek, xede informatibo soil bat daukate eta ez dute inolaz ere domeinu horien elementu edo edukien egileen pertsona edo entitateekiko Nafarroako Fisioterapeuten Elkargo Ofizialaren babesa suposatzen.

 

Datuen Babesa

Datu pertsonalen eta hauen zirkulazio askeaz tratamenduaz diharduen 2016ko apirilaren 27ko EUROPAKO PARLAMENTUKO ETA KONTSEILUKO 2016/679 ERREGULAMENDUAREN (UE) arabera, Nafarroako Fisitoterapeuten Elkargo Ofizial honek web orriaren bitartez eman diguzun karaktere pertsonala duten datuak Elkargoarenak diren fitxategi manual edo informatikoetan sartuak izango direla jakin arazten dizu, halaber hauen helburu bakarra hiritarrei edo profesional kolegiatuei kontsulta eta aholku zerbitzuak ematea dela.

Halaber, zure informazioaren eta formulario honetan emandako datuen sarbide, zuzenketa eta ezeztapen eskubideak gauzatzerik duzula Nafarroako Fisioterapeuten Elkargo Ofizialaren egoitzan, Arcadio María Larraona kalean 1, 2. solairua, 31008 Iruñea Nafarroa, jakin arazten dizugu.

Datuak web orri honen formularioetan bidaltzean, erabiltzaileak www.cofn.net web orriaren Erabilera Baldintzak onartzen ditu.

Informazio hau areagotzeko, kontsulta ezazu Pribatutasun Politika eta Lege-Oharra.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para gestionar tu visita en la página, para recoger información sobre tu navegación y mejorar nuestros servicios y el funcionamiento de la página web. En cualquier caso, entre otros derechos siempre podrá cambiar su decisión y oponerse al tratamiento. Consulte los derechos que le asisten y la política completa aquí.

ACEPTAR CONFIGURAR