Zentro / Kolegiatuak Bilatzea
Lafisioterapia.net PLATAFORMA ProET Fisio Webinar Fisio Physiociencia

Zorion guztiaren aurreko lana osasuna da

Leigh Hunt

Profesionalak | Kolegiazo arauak

Kolegiazo arauak

Ondoko atal bakoitzean beharrezko diren dokumentu guztiek sinadura orijinala behar dute eta Neoiko Idazkaritza Teknikora bidaliko dira.

 

A. Lehen aldiz kolegiaten diren pertsonak

1.- Tituluaren edo frogagiriaren fotokopia konpultsatua.
2.- NANaren fotokopia konpultsatua.
3.- Kolorezko bi argazki, karnet tamainakoak.
4.- Kolegiatu izateko inskripzio-inprimakia, helbidea eta k/k.
5.- Transferentzia onespen buletina: Banku kontua. Bankuaren izena.
6.- Zinpeko Adierazpena.
7.- JEZaren ziurtagiria edo azken ordainketarena, autonomoa bazara.
8.- Besteren kontura lan egiten baduzu, lan bizitza edo enpresaren ziurtagiria.
9.- Zentroen errejistro orria.
 
Inskripzio kuota: 200 €. Transferentzia kolegiatuaren kontuaren kargura eta hiruhileko kuota kurtsoan.
Agiriak sinadura orijinala behar du. Bidali Fisioterapeuten Elkargo Ofizialeko Idazkaritza Teknikora, ondoko helbidera: Arcadio María Larraona kalea 1, 2. solairua, 31008 Iruñea-Pamplona.
 
 
B. Beste Komunitate baten bizi diren kolegiatuak. Lekualdaketak.
 
Espedientea jatorrizko elkargora bidalia izan dadin eskaera.
Espedientea jaso ondoren, kolegiatuarekinharremanetan jarriko gara eta zera eskatuko zaio:
1.- Tituluaren edo frogagiriaren fotokopia.
2.- NANaren fotokopia.
3.- Kolorezko bi argazki, karnet tamainakoak.
4.- Kolegiatu izateko inskripzio-inprimakia, helbidea eta k/k.
5.- Transferentzia onespen buletina: Banku kontua. Bankuaren izena.
6.- Zentroen errejistro orria.
Alta tramitatua izan denean, beste elkargoari abisu ematen zaio berehala baja egiazta dezan.
Agiriak sinadura orijinala behar du. Bidali Fisioterapeuten Elkargo Ofizialeko Idazkaritza Teknikora, ondoko helbidera: Arcadio María Larraona kalea 1, 2. solairua, 31008 Iruñea-Pamplona.
 
 
D. Beste Komunitate batera lekualdatzea eskatzen duten kolegiatuak.
 
1.- Eskaera sartu elkargoaren idazkaritzan.
2.- Kolegioko karneta eman.
Agiriak sinadura orijinala behar du.
Bidali Fisioterapeuten Elkargo Ofizialeko Idazkaritza Teknikora, ondoko helbidera: Arcadio María Larraona kalea 1, 2. solairua, 31008 Iruñea-Pamplona.
 
 
E. Gure Elkargoan birsartzen diren kolegiatuak
 
Espedientea gordetzea eskatu bazenigu:
 
1.- Kolegiatu egoera lortzeko inskripzio agiria.
2.- Transferentzia onespen buletina: Banku kontua. Bankuaren izena.
3.- JEZaren ziurtagiria edo azken ordainketarena, autonomoa bazara.
4.- Besteren kontura lan egiten baduzu, lan bizitza edo enpresaren ziurtagiria.
5.- Zentroen errejistro orria.
Inskripzio kuota ez da kobratzen.
Espedientea gordetzea ez bazu eskatu, agiri guztiak ekarri beharko dituzu lehengo aldia izango balitz bezala.
NFEOren Batzar Orokorrean onartutako kuota dela eta hiruhilabeteko orainketa (ez da zatikatzen)
Agiriak sinadura orijinala behar du. Bidali Fisioterapeuten Elkargo Ofizialeko Idazkaritza Teknikora, ondoko helbidera: Arcadio María Larraona kalea 1, 2. solairua, 31008 Iruñea-Pamplona.
 
 
F. Baja eskatzen duten kolegiatuak (Jubilazioa, etab.)
 
1.- Eskaera agiria: kolejiazioan baja. Sindura ofiziala edo elektronikoa.
2.- Kolegiatu karneta itzultzea.
3.- Agiria osatuta eta karneta helbide honetara bidali: Fisioterapeuten Elkargo Ofizialeko Idazkaritza Teknikora, ondoko helbidera: Arcadio María Larraona kalea 1, 2. solairua, 31008 Iruñea-Pamplona.
 
 
G. 10.2 artikuluan 2/73 Legeak dionez, helbide profesionalaren eguneratzea.
 
Elkargo Profesionalen Legeak doien arabera, kolegiatua behartuta dago helbide profesionala komunikatzera halaber honek egiten dituen aldaketak. Datu-baseak publikoak dira eta eguneratuak egon behar dute, 10.2 artikuluan 2/73 Legearen arabera:
2. Leihatila bakarraren bitartez, kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubideen defentsa hoberenerako, elkargo profesionalek ondoko informazioa eskiniko dute, era argi, garbi eta dohainik:
a) Iraunkorki eguneratua egon behar den Kolegiatuen Erregistrorako sarrera, non gutxienez datu hauek agertu behar diren: kolegiatutako profesionalen izen abizenak, kolonizazio zenbakia, titulu ofizialen zerrenda, helbide profesionala eta prestaketa profesionalaren egoera. l.
Agiriak sinadura orijinala behar du. Bidali Fisioterapeuten Elkargo Ofizialeko Idazkaritza Teknikora, ondoko helbidera: Arcadio María Larraona kalea 1, 2. solairua, 31008 Iruñea-Pamplona.
 
 
H. EBekoak izan ala ez, atzerritarrenkolonizazioarentzat betekizunak
 
1.- Tituluaren fotokopia konpultsatua eta Espainiako Hezkuntza Ministeritzaren dagokion homologazioa.
2.- NANaren fotokopia konpultsatua.
3.- Kolorezko bi argazki, karnet tamainakoak.
4.- Transferentzia onespen buletina: Banku kontua. Bankuaren izena.
5.- Kolegiatu egoera lortzeko inskripzio agiria.
6.- Zinpeko adierazpena.
7.- JEZaren ziurtagiria edo azken ordainketarena, autonomoa bazara.
8.- Besteren kontura lan egiten baduzu, lan bizitza edo enpresaren ziurtagiria.
9.- Zentroen erregistro orria.
 
Inskripzio kuota: 200 €. Transferentzia kolegiatuaren kontuaren kargura eta hiruhileko kuota kurtsoan.
Agiriak sinadura orijinala behar du. Bidali Fisioterapeuten Elkargo Ofizialeko Idazkaritza Teknikora, ondoko helbidera: Arcadio María Larraona kalea 1, 2. solairua, 31008 Iruñea-Pamplona.
 
 
I. Kolegiatu karnetaren berrikuntza galdu edo lapurreta izanagatik
 
1.- Elkargoko idazkaritzari idatziz eskatu.
2.- Kudeaketa egin ondoren, karneta elkargoko egoitzan hartuko da. Hau kolegiatuak berak edo bere izenean beste norbaitek egin dezake, lehenago emailez jakinarazten badu.
Agiriak sinadura orijinala behar du. Bidali Fisioterapeuten Elkargo Ofizialeko Idazkaritza Teknikora, ondoko helbidera: Arcadio María Larraona kalea 1, 2. solairua, 31008 Iruñea-Pamplona.
 
 
J. Enplegu Zerbitzuan Inskripzio orria
 
1.- Zerbitzu hau NFEOko kolegiatuentzat da soilik
2.- Deskargarria den agiria curriculum vitae delakoari eransten zaio
3.- Urte bakoitzeko urtarrilean, zerbitzuaren erabiltzaileak curriculumaren berrikuntza egin behar du. Bestela, zerbitzuan baja ematen duela ulertuko da.
Agiriak sinadura orijinala behar du. Bidali Fisioterapeuten Elkargo Ofizialeko Idazkaritza Teknikora, ondoko helbidera: Arcadio María Larraona kalea 1, 2. solairua, 31008 Iruñea-Pamplona.
© 2010 C.O.F.N.